P R O J E K T E R


Her finder du en række projekter, vi enten har udført, der er i produktion eller som befinder sig i drømmefasen.

Husk, når du gennemgår vores projekter, at intet er låst fast, hvilket betyder, at vi altid er på udkig efter måder at

innovere, konstruere og designe til specifikke behov.

SUMMERHOUSE ONE #1

G R I B S K O V  S T U D I E B Y

V I L L A E R +  H U S E

H Y T T E R

T I S V I L D E  S O M M E R H U S  A N N E K S

S T U D I E B O L I G E R

S E N I O R B O L I G E R

R Æ K K E H U S E

C R E A T I V E  C U L T U R E  C I R C L E

S O M M E R H U S  72  m2

A N N E K S  36  m2

S W I M M I N G P O O LS