I N N O V É R    I N T E G R É R

M O D U L A R K I T E K T U R

Nova Tegra er grundlagt med en vision

om at levere både midlertidigt og permanent, fleksibelt, modulært boligbyggeri, med skræddersyede løsninger og er funderet på et værdisæt, hvor opdyrkning af livskvalitet
gennem nye, bæredygtige boformer udgør den primære drivkraft.


Vi har gjort det til vores speciale at
skabe holistiske rammer for bedre livskvalitet ved at udvikle individualiserede
byggerier, som muliggør stærke fællesskaber til unge, studerende, seniorer
og hotelgæster, samt boliger, annekser, sommerhuse og Lydstudier.

T I S V I L D E  S O M M E R H U S  A N N E K S

G R I B S K O V  S T U D I E B Y

V I L L A  H U S E

R Æ K K E H U S E

S E N I O R B O L I G E R

C R E A T I V E  C U L T U R E  C I R C L E

S T U D I E B O L I G E R

S O M M E R H U S  72  m2